Toegankelijkheid

Globaal is een op de tien mensen in Nederland doof of slechthorend; een aantal dat mede op basis van de toenemende vergrijzing de komende jaren flink zal toenemen. De maatschappij is echter volledig op horenden ingesteld, mede omdat men de beperkingen van de slechthorende of dove niet automatisch herkent. Communicatie vergt voor de slechthorende of dove altijd een extra (fysieke en emotionele) inspanning. We zien (zowel bij de horende als bij de slechthorende of dove) dat de natuurlijke neiging aanwezig is om de communicatie te vermijden of te minimaliseren tot het hoogstnoodzakelijke.

Toegankelijkheid

Hoor Friesland heeft veel ervaring met toegankelijkheidsprojecten. Zo hebben we de toegankelijkheid van het Medisch Centrum Leeuwarden beoordeeld. Ook is een twintigtal Friese musea getoetst op toegankelijkheid. Zowel het MCL als de musea waren zeer content met de aanbevelingen. Hoor Friesland heeft ook ondersteuning geboden bij de implementatie van de aanbevelingen. Tevens zijn we met verschillende Friese gemeenten in gesprek. Zo participeren we al jarenlang in de Commissie Toegankelijkheid van de gemeente Leeuwarden en zijn we in gesprek met de organisatie van ‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018’. Hierdoor kunnen we een bijdrage leveren aan het toegankelijker maken van alle activiteiten.

 

Een bijkomend (maar niettemin belangrijk) gegeven is het feit dat dergelijke toegankelijkheidsprojecten grotendeels door vrijwilligers worden uitgevoerd. Hoor Friesland selecteert vooral projecten die de doelgroep helpen zelf mee te werken aan de toegankelijkheid van de eigen omgeving. Hierdoor kan de doelgroep de maatschappij zodanig beïnvloeden dat deelname hieraan toegankelijker voor hen wordt. De professionals van Hoor Friesland ontwikkelen eisen en checklijsten; zij verzorgen een training voor de vrijwilligers, die vervolgens met een checklijst in de hand het ziekenhuis bezoeken. De uitkomsten worden vervolgens door Hoor Friesland geanalyseerd en van aanbevelingen voorzien; een beproefde methode, die zowel voor de vrijwilliger, Hoor Friesland en de onderzochte instelling heel goed werkt.

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor u

Cursussen

ons aanbod

Nieuwsbrief

schrijft u in

Stel lettergrootte in
Contrast