Stichting Hoormij/NVVS

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden

De NVVS is georganiseerd tot op lokaal niveau. Ook in Friesland heeft de NVVS een eigen afdeling, die een onderdeel vormt van Hoor Friesland. NVVS Friesland biedt haar leden een plezierige ontmoetingsplaats, vormt een betrouwbaar steunpunt en is de bron van actuele informatie. De landelijke vereniging biedt haar leden concrete economische voordelen. Openheid, wederzijds respect en een levendige verenigingsdemocratie zijn de kernwaarden van de NVVS.

 

De vereniging is een vrijwilligersorganisatie en beschikt over een professioneel bureau, met deskundige en slagvaardige medewerkers. De opgebouwde kennis wordt verspreid door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen. De NVVS is ook in financieel opzicht een gezonde en daadkrachtige organisatie. Ze steunt op de bijdragen van leden, donateurs, overheid en sponsoren.

 

Het bestuur van de afdeling Friesland van de NVVS wordt waargenomen door Hoor Friesland. Sinds 2015 vormt de NVVS samen met FOSS (Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden) en SH-Jong een federatie onder de naam Stichting Hoormij.

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor u

Cursussen

ons aanbod

Nieuwsbrief

schrijft u in

Stel lettergrootte in
Contrast