Scholing Hoorzorg 3 april

Elke dinsdagmiddag krijgen zo’n 60 medewerkers van de Friese zorgorganisatie De Kwadrantgroep gedurende drie uur een viertal workshops aangeboden. Zij krijgen algemene informatie over doofheid en slechthorendheid, mogen zelf ervaren wat het is om niet (goed) te kunnen horen en niet mee te kunnen doen, hoe moeilijk spraakafzien (liplezen) is, ze krijgen informatie over hoortoestellen en welke hoorhulpmiddelen/oplossingen er verder nog zijn. Deze scholing over Hoorzorg wordt verzorgd door medewerkers van Oorizon, door voorlichters van Hoor Friesland en door een audicien.

 

Op 3 april komen we in zorgcentrum De Skûle, Stationswei 12 in Metselawier!

 

De afgelopen twee jaar zijn alle medewerkers van de zorginstellingen van Palet al geschoold in het bieden van Hoorzorg aan hun bewoners en cliënten. Palet is sinds kort onderdeel van de Kwadrantgroep en besloten is dat ook de andere zorgbedrijven binnen de Kwadrantgroep Hoorzorg gaan bieden aan hun cliënten en bewoners. Daarom is dit jaar gestart met de Hoorzorg-scholing voor alle andere medewerkers van De Kwadrantgroep. Naast deze algemene scholing voor alle medewerkers worden er op elke afdeling en binnen de teams zogenaamde ‘aandachtsvelders’ benoemd. Zij krijgen een uitgebreidere scholing en zijn eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen die met het gehoor van cliënten te maken hebben.

 

De KwadrantGroep is een zorginstelling op het gebied van wonen, zorg (thuis of in een woonvorm) en aan zorg gerelateerde producten en heeft zo’n 7000 medewerkers. Onder de Kwadrantgroep vallen de zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp B.V., Zorgmaatwerk/In Hoofdzaken (ambulante GGZ) en maaltijdenbedrijf Van Smaak.

Stel lettergrootte in
Contrast