Publicaties

Hoor Friesland heeft in eigen beheer diverse publicaties uitgegeven. Sowieso is er twee keer per jaar het magazine ‘info.’, vol met relevante informatie voor de doelgroep en zijn omgeving. Er zijn diverse folders ontwikkeld, maar ook lesmateriaal. Tevens hebben we het prachtige fotoboek ‘Doof in Beeld’ gemaakt. Dit is maar een greep uit de beschikbare publicaties.

Info

Hoor Friesland geeft in eigen beheer een informatieblad uit onder de naam info. Dit blad verschijnt tweemaal per jaar met een oplage van 750 stuks. In het blad staan verslagen en stukjes van de doelgroep zelf en daarnaast maken de beleidsmedewerkers gebruik van dit medium door voorlichting te geven over nieuwe ontwikkelingen, cursussen, hulpmiddelen et cetera. De lezers zijn doven, familieleden van doven, slechthorenden, vrijwilligers van Hoor Friesland, donateurs en andere belangstellenden. De redactie en uitvoering geschieden door vrijwilligers en personeel.

 

Klik op het plaatje en download een informatieblad.

Folders

Hoor Friesland heeft in de loop der jaren verschillende folders ontwikkeld:

Klik op het plaatje om naar de PDF-versie te gaan en download de folder.

Lesboek 'Als horen en zien je vergaan'

Lesboek voor Verplegenden en Verzorgenden; voor wie iets meer wil weten over ouderen met een beperking in horen en zien. Hoor Friesland heeft, samen met voormalig Stichting OTwee en het Friesland College, gewerkt aan lesmateriaal voor Mbo-opleidingen Verpleging & Verzorging, omdat het bij de huidige en aankomende professionals in de zorg vaak schort aan kennis op het gebied van oog- en oorproblemen.

Het lesmateriaal bestaat uit een lesboek en een kennisbundel. De auteurs zijn Rini van Dam en Marije van der Wal, fotoredactie en fotografie door Lorette Dorreboom.

 

Bestel het lesboek en de kennisbundel via het formulier.

 

Zie voor een korte impressie van het lesmateriaal: teaser lesboek ‘Als horen en zien je vergaan’ 

Nieuwsbrief

Hoor Friesland geeft meerdere keren per jaar een digitale nieuwsbrief uit, om goed in te kunnen spelen op de actualiteit.

Klik hier voor aanmelding.

Doof in Beeld

In 2011 is een prachtig fotoboek gerealiseerd, dat in een oplage van 3000 stuks is gedrukt. Daarnaast is er een reizende tentoonstelling, die regelmatig wordt uitgeleend.

Het fotoboek ‘Doof in Beeld’ geeft een kijkje in de wereld van de dove medemens. Er zijn situaties vastgelegd van mensen die voor hun communicatie niet van gesproken taal, maar van visuele middelen afhankelijk zijn. Het boek toont een portret van twaalf dove mensen, gefotografeerd in dagelijkse omstandigheden, in het bijzonder waar deze verschillen met die van horende mensen.

Naast de foto’s vind je een korte uitleg over de problemen waarmee dove mensen te maken hebben in een horende wereld. ‘Doof in Beeld’ biedt ook een kijkje in de rijke en trotse dovencultuur. Het boek is op initiatief van Hoor Friesland tot stand gekomen in samenwerking met Berengroep. De teksten zijn van Akke Zwart en Rini van Dam. De fotografie is gedaan door Frank Malipaard en Lorette Dorreboom.

De bijbehorende expositie bestaat uit twaalf foto’s.

Bekijk PDF

Doof in Beeld foto-expositie invoegen.

Overige publicaties

Onderzoeksrapport ‘Van warme woorden en gave gebaren’

 In 2009 heeft Cor Jousma, op verzoek van Hoor Friesland, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die er zijn voor erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als officiële minderheidstaal. Daarbij is gekeken naar de manier waarop het Fries als tweede rijkstaal in Nederland is erkend. Hieruit is het rapport ‘Van warme woorden en gave gebaren’ ofwel ‘Fan waarme wurden en geve gebearten’ ontstaan.

Klik hier om het rapport te downloaden. Bestellen kan ook via het formulier.

Bestelformulier
 
  • tekst van Hoor Friesland
 

Bevestiging

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor u

Cursussen

ons aanbod

Nieuwsbrief

schrijft u in

Stel lettergrootte in
Contrast