Bekostiging producten

Tot 1 januari 2017 werden alle producten vrijwel geheel gefinancierd door de provincie Friesland. Aangezien het sociaal domein niet meer tot de kerntaken van de provincie hoort, is de budgetsubsidie stopgezet. Door de eenmalige uitkering die de provincie heeft verstrekt, kan Hoor Friesland de komende jaren haar activiteiten voortzetten, echter wel met de nadrukkelijke opdracht om alternatieve inkomsten te genereren. Dit betekent dat onze dienstverlening aan de Friese burgers, gemeenten en overige instellingen niet langer gratis is.

 
Zo worden er vanaf 1 januari 2017 kosten in rekening gebracht voor het vinden en begeleiden van maatjes. De kosten voor de bemiddeling bedragen eenmalig €250,- (ook als de vraag niet leidt tot een succesvolle match). Uiteraard zal Hoor Friesland zich tot het uiterste inspannen om een maatje te vinden. Los van deze eenmalige kosten van €250,- bedraagt de vergoeding €50,- per kwartaal, zolang het contact loopt.

 
Daarnaast zijn er allerhande andere producten op het gebied van preventie, het ondersteunen van de gebiedsteams en het geven van voorlichting. Dit is maatwerk. U kunt een offerte opvragen via [email protected].

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor u

Cursussen

ons aanbod

Nieuwsbrief

schrijft  u in

Stel lettergrootte in
Contrast