Partners en links

Belangenorganisaties
 • CODA Nederland (http://www.codanederland.nl/)
  Belangenvereniging voor horende kinderen van dove ouders;
 • DiversDoof (http://www.diversdoof.nl)
  Samenwerkingsverband van Nederlandse Dove Jongeren, Stichting Plots- en Laatdoven en FODOK ;
 • Dovenschap (http://dovenschap.nl)
  Landelijke koepelorganisatie voor belangenbehartiging voor doven;
 • FODOK (http://www.fodok.nl)
  Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen;
 • FOSS (http://www.stichtinghoormij.nl)
  Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak- taalmoeilijkheden;
 • Helen Keller Stichting (http://www.helenkeller.nl)
  Belangenorganisatie van en voor prelinguale doofblinden;
 • NCBD (http://www.ncdb.nl)
  Nederlandse Christelijke Bond van Doven;
 • NDJ (http://dovejongeren.nl)
  Nederlandse Dove Jongeren, voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar;
 • NVVS (http://www.stichtinghoormij.nl)
  Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden; voor mensen die slecht horen, lijden aan hyperacusis, ziekte van Ménière of tinnitus, of een cochleaire implantaat hebben;
 • Oogvereniging (https://www.oogvereniging.nl/)
  Hierin werken samen (voor doofblinden): De Nederlandse Stichting voor Doofblinden, Contactgroep Visueel-Auditief Gehandicapten (onderafdeling van Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden NVBS), Doofblinden Netwerk, Retina Nederland afdeling Usher en de Helen Keller Stichting;
 • Stichting Hoormij (http://www.stichtinghoormij.nl)
  Federatie van NVVS, Foss en SH-Jong;
 • Stichting Plots- en laatdoven (http://www.stichtingplotsdoven.nl/)
  Belangenorganisatie voor plots- en laatdoven;
 • SH-Jong (http://www.stichtinghoormij.nl)
  Slechthorende Jongerenorganisatie voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar;
 • Zo Hoort Het (http://www.zohoorthet.nl/)
  Is ontstaan als vervolg op een onderzoek onder CI-kinderen en jongeren. De stichting richt zich op dove en ernstig slechthorende kinderen, hun broertjes en zusjes en ouders.
Zorg, hulp- en dienstverleners
 • De Gelderhorst (http://www.gelderhorst.nl)
  Centrum voor huisvesting, zorg, verpleging en dienstverlening aan oudere doven;
 • GGMD voor Doven en Slechthorenden (http://ggmd.nl)
  Biedt hulp op de volgende terreinen: opleidingen, loopbaanbegeleiding, maatschappelijk werk, woonbegeleiding, opvoedingsondersteuning, communicatietraining en geestelijke gezondheidszorg;
 • GGZDS.nl (http://www.ggzds.nl/contact)
  Informatie over psychische problemen voor doven en slechthorenden (geheel in gebarentaal te bekijken);
 • Kalorama – Centrum voor Doofblinden (http://www.kalorama.nl/centrum_voor_doofblinden/)
  Gevestigd in Beek-Berg en Dal, biedt mensen met een auditief-visuele beperking ondersteuning, in een specifieke woon- en leefomgeving op het terrein van Kalorama, maar ook bij cliënten thuis;
 • KwadrantGroep – Dovenzorg Oorizon (https://www.kwadrantgroep.nl/oorizon)
  Gevestigd in Leeuwarden. -Individuele begeleiding, thuiszorg, verzorging, verpleging en organiseert activiteiten in het dagactiviteitencentrum;
 • Lentis / Team GGz voor Doven en Slechthorenden (https://www.lentis.nl/locaties/ggz-voor-doven-en-slechthorenden/)
  GGz voor doven en slechthorenden in Groningen, Friesland en Drenthe;
 • Meldpuntdoven.nl (http://www.meldpuntdoven.nl)
  Meldpunt Seksueel Misbruik voor Doven en Slechthorenden;
 • Kentalis (http://www.kentalis.nl)
  Landelijke organisatie, gespecialiseerd in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren;
 • Koninklijke Auris Groep (http://www.auris.nl)
  Voor kinderen en volwassenen die moeilijkheden hebben met horen, spreken of gebruik van taal;
 • Korrelatie (http://www.korrelatie.nl/)
  Nationaal publiekscentrum waar iedereen terecht kan voor informatie, advies en hulp op het gebied van gezondheid en welzijn;
 • MEE (http://www.mee.nl)
  Ondersteunt mensen met een beperking bij opvoeding en ontwikkeling, leren en werken, samenleven en wonen en regelgeving en geldzaken;
 • NSDSK, de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (https://nsdsk.nl/)
  Specialist voor taal en gehoor. Voor vragen over het gehoor of over de taalontwikkeling of het gehoor van je kind;
 • Noorderbrug (http://www.noorderbrug.nl)
  Voor ondersteuning op het gebied van wonen, werken en vrije tijd aan mensen met een lichamelijke handicap en aan doven, in Noord- en Oost-Nederland
 • Pento Audiologisch centrum en vroegbehandeling (http://www.pento.nl).
  Voor diagnostiek (gehooronderzoek en onderzoek naar taal-spraakontwikkeling), begeleiding (ook maatschappelijk werk) en vroegbehandeling van kinderen, waaronder een behandelgroep voor dove kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar;
 • Werkpad (http://www.werkpad.nl)
  Ondersteuning bij het zoeken en behouden van werk;
 • Refrisk (http://www.refrisk.nl/)
  Refrisk biedt jobcoaching en reïntegratie in het werk.
Welzijnsinstellingen
Gebaren en tolken
Organisaties en informatiepunten
 • Oorakel
  Nieuws en actualiteiten site over hoorhulpmiddelen;
 • Dovenagenda
  Agenda voor doven en slechthorenden in Nederland;
 • Oog op Zorg
  Informatie over zorg en begeleiding in het nieuwe zorgstelsel;
 • Doof.nl
  Ontmoetingsplaats voor doven en slechthorenden; nieuws, informatie, amusement;
 • Woord & Gebaar
  Onafhankelijk, landelijk dovenblad;
 • Hoorwijzer
  Onafhankelijke website van de NVVS voor en door slechthorenden; met hoortest, informatie over hulpmiddelen en vergoedingen;
 • Oren om te horen
  Informatie voor kinderen over het oor, horen, slechthorend en doof zijn;
 • pagina.nl
  Startpagina met links voor doven en slechthorenden;
 • eigenstart.nl
  Startpagina met veel links voor doven en slechthorenden;
 • Dovenwereld BooGO!
  Startpagina met links voor doven;
 • Hoortoestellen Startpagina
  Startpagina met links over hoortoestellen;
 • NOS Teletekst
 • Sehen statt Hören
  Televisieprogramma in gebarentaal op diverse Duitse televisiezenders;
 • Klinktprima
  Verzameling verhalen van dove en slechthorende werknemers om te laten zien dat zij prima kunnen werken;
 • Liever Sportiever
  Sportvereniging voor doven, slechthorenden en horenden;
 • Koninklijke Nederlandse Dovensport Bond
 • Handtheater
 • 100% Slechthorend
  Organiseert netwerkborrels voor slechthorenden, veelal mensen van de leeftijd tussen de 25-45 jaar;
 • Wesemann Travel
  Reisorganisatie gespecialiseerd in het organiseren van op maat gemaakte reizen;
 • OPCI web
  Ontmoetingscentrum voor CI-dragers en mensen die een CI overwegen en voor ouders van kinderen die een CI dragen of overwegen;
 • Stichting Signaalhond Nederland
  Nederlandse organisatie die mensen met een auditieve beperking ondersteunt bij het opleiden van hun eigen hond tot signaalhond;
 • Landelijk Platform GGz
  Voor mensen met een GGz-achtergrond die op onbegrip of vooroordelen stuiten bij het zoeken van (vrijwilligers)werk of dagbesteding;
 • Tinnitusweb
  Informatie over tinnitus;
 • VeiligAchterHetStuur
  Informatie over medische en wettelijke bepalingen rondom autorijden met doof- of slechthorendheid.
Medische informatie
 • FENAC
  Brancheorganisatie Nederlandse audiologische centra;
 • Mens en gezondheid
  Hyperacusis een auditieve nachtmerrie;
 • KNO
  Patiëntenvoorlichting op medisch terrein;
 • Audiologieboek
  Informatie over het gehoor en ziekten van het oor.
Algemene informatie

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor u

Cursussen

ons aanbod

Nieuwsbrief

schrijft u in

Stel lettergrootte in
Contrast