Oproep voor (oud-)leerlingen van dovenscholen of slechthorendenscholen die in een internaat of pleeggezin verbleven of verblijven.

Wilt u dit bericht in Gebarentaal bekijken klik dan hier:

onderzoek internaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Commissie Geweld in de Jeugdzorg onderzoekt de rol die geweld speelde in het dagelijks leven van kinderen die vanaf 1945 in de internaten of pleeggezinnen van dovenscholen of slechthorendenscholen verbleven. De commissie heeft ‘geweld’ als volgt gedefinieerd: ‘geweld is elk, al dan niet intentioneel, voor een minderjarige bedreigend gedrag van fysieke, psychische of sek¬suele aard dat fysiek of psychisch letsel toebrengt aan het slachtoffer’.

 

Het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Windesheim voert het onderzoek voor de Commissie uit. Dit doet zij in samenwerking met een aantal deskundige en betrokken onderzoekers. We doen archiefonderzoek en lezen beschikbare literatuur. We zullen ook gesprekken voeren met mensen die in deze internaten of pleeggezinnen hebben gewoond. Dit is het belangrijkste deel van het onderzoek. Het doel van het onderzoek is om een completer beeld te krijgen over het dagelijkse leven in de internaten en pleeggezinnen, en de wijze waarop geweld een onderdeel was in de begeleiding van leerlingen.

 

Hiervoor hebben we uw hulp nodig.

 

We willen graag weten hoe de dagelijkse gang van zaken was in de verschillende internaten of pleeggezinnen, in verschillende periodes vanaf 1945 tot nu. Om een beeld te kunnen vormen van het dagelijks leven organiseren we groepsgesprekken met mensen die als kind in deze internaten of pleeggezinnen hebben verbleven.

 

Zo’n groepsgesprek noemen we focusgroep. Een focusgroep bestaat uit maximaal acht personen die op verschillende tijden in verschillende internaten hebben gewoond. Het doel ervan is om een beeld te krijgen van de dagelijkse gang van zaken. Ook willen we in kaart brengen of er overeenkomsten en verschillen zijn tussen verschillende dovenscholen en slechthorendenscholen in verschillende periodes. De nadruk in de gesprekken ligt op het dagelijks leven. Wat wel ter sprake kan komen is de vraag wat acceptabel en onacceptabel gedrag was tussen leerlingen onderling of tussen medewerkers en leerlingen.

 

De focusgroepen zullen plaatsvinden op donderdag 7 en woensdag 13 december 2017. De locatie wordt nader bekendgemaakt. De gesprekken zijn vertrouwelijk van aard; de informatie die u met ons deelt zal door ons anoniem worden verwerkt. De focusgroep zal ongeveer twee uur duren. De gespreksleider is doof. Er zijn tolken NGT aanwezig. Er wordt een audio opname gemaakt van het stemtolken zodat we de informatie in een anoniem groepsverslag kunnen beschrijven en kunnen gebruiken in het onderzoek.

 

We hopen dat u aan een focusgroep zou willen deelnemen. U kunt contact opnemen met Dorien Graas, via [email protected]
Wilt u aangeven welke dag (7 en/of 13 december 2017) u beschikbaar bent? We willen ook graag weten bij welke dovenschool of slechthorendenschool het internaat of pleeggezin hoorde waar u verbleef.
Naast deze gespreksgroepen bestaat ook de mogelijkheid om een vragenlijst met betrekking tot geweldservaringen in de internaten of woongroepen in te vullen. Ook hiervoor kunt u zich opgeven via een mail naar Dorien Graas, [email protected]

 

In 2018 is er ook nog een mogelijkheid om met een van de onderzoekers een persoonlijk gesprek te hebben over de ervaringen met geweld in de internaten en pleeggezinnen.

 

Bij deelname aan de focusgroepen zijn de volgende zaken geregeld:
– U ontvangt van ons een reiskostenvergoeding
– Bij gezondheidsproblemen is assistentie met betrekking tot mobiliteit mogelijk. Dit kan na uw aanmelding besproken worden.

 

Meer informatie over de Commissie Geweld in de Jeugdzorg vindt u hier:
Website: https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl
Facebook: https://www.facebook.com/CommissieGeweldJeugdzorg/

 

Wij willen u bij voorbaat al hartelijk danken voor uw medewerking.

 

Namens de Commissie Geweld in de Jeugdzorg,

 

dr. T.A.M. Graas | Lector Jeugd |
Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn |
Campus 2-6, 8017 CA Zwolle, kamer E4.19 |
Postbus 10090, 8000 GB Zwolle
+31 88 4696220
[email protected]
Werkdagen: ma|di|do|vrij|

Stel lettergrootte in
Contrast