NSGK steunt project ‘Een feest voor doven’

Hoor Friesland heeft gisteren een symbolische cheque van € 10.000,– ontvangen van het NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)  in de persoon van regio coördinator Roelie Rozema. Dit bedrag is bestemd voor het project LF2018 ‘een feest voor doven’.  

 

Sinds in 2013 bekend werd dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is, is Hoor Friesland aan het nadenken over hoe dit fantastische project ook een feest met en voor doven kan worden. Ieder jaar wordt er ook ergens in Nederland een WereldDovenDag georganiseerd. Op 29 september 2018 vindt Werelddovendag plaats in Leeuwarden. We zijn er vanzelfsprekend heel trots op dat we deze bijzondere dag naar Leeuwarden kunnen halen.  Op deze dag wordt er op verschillende manieren aandacht gevraagd voor kwesties rondom doof- en slechthorendheid. In de vorm van een markt, workshops, een symposium enzovoorts. Betrokkenen uit het hele land worden verwacht in Neushoorn. Het is een buitenkans om rondom deze WereldDovenDag de groep doven en slechthorenden in Fryslân meer op de voorgrond te plaatsen en een festival te bedenken, dat voor iedereen interessant is, waar verbindingen worden gelegd, mensen elkaar in een ontspannen setting kunnen ontmoeten en daarmee niet alleen een mooie belevenis hebben, maar ook hun netwerk kunnen vergroten en drempels kunnen slechten voor zichzelf en voor mensen in hun omgeving.

 

Rondom WereldDovendag organiseren we een cultureel festival die zich juist richt op de participatie en integratie van doven en slechthorenden in de dagelijkse samenleving. We doen dat door in nauwe samenwerking met bestaande instellingen een bijzonder programma te organiseren. Zo komt er onder andere een bijzondere tentoonstelling rond dove kunstenaars in Planeet Escher, In Slieker draaien film rondom doofheid, en er is voor dove en horende jongeren in Neushoorn een festival dat alle zintuigen prikkelt.

 

Ook is Hoor Friesland nauw betrokken bij het Talenpaviljoen Mem dat van april-oktober 2018 open is als Cultureel Talencentrum in het Land van Taal in Leeuwarden De bediening in dit paviljoen wordt door doven gedaan.

 

14-03-2018

 

 

Stel lettergrootte in
Contrast