Aanbod onderwijs

Hoor Friesland geeft regelmatig gastlessen op scholen (basisscholen, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs). In deze lessen vertellen we aan leerlingen/studenten hoe het gehoor werkt en wat doofheid of slechthorendheid precies is. Daarnaast leggen we uit hoe leerlingen/studenten kunnen voorkomen dat zij zelf gehoorschade oplopen. De gastlessen zijn afgestemd op de leerlingen/studenten. Maatwerk is sowieso mogelijk. De lessen worden gegeven door vrijwilligers van Hoor Friesland, die zelf vaak ervaringsdeskundigen zijn.
Gastlessen basisscholen

We komen graag langs!

Hoor Friesland geeft gastlessen door middel van theater. De gastlessen zijn interactief. De kinderen worden uitgedaagd om zelf deel te nemen of oplossingen te verzinnen. Elke gastles wordt afgesloten met een blokje Gebarentaal. Hierin worden enkele eenvoudige gebaren aangeleerd, dit onderdeel is bij kinderen erg populair! De theatergastlessen zijn bedoeld voor de bovenbouw, maar we kunnen de lessen ook aanpassen zodat ze geschikt zijn voor jongere kinderen.

 

Hoor Friesland heeft verschillende voorlichters. Sommige van hen kunnen ‘gewoon’ horen, anderen zijn zelf doof of slechthorend. De dove voorlichters worden bijgestaan door een tolk Nederlandse Gebarentaal. De slechthorende voorlichters kunnen een schrijftolk gebruiken. Na de gastles voorzien we u van informatiemateriaal waarmee de klas verder kan werken. We verwachten dat de vaste leerkracht bij de groep aanwezig is.

Wat is dat eigenlijk, niet (goed) horen?

Het eerste deel van de gastles staat in het teken van doof- en slechthorendheid. Wat is dat eigenlijk, doof zijn? Hoe komt het dat sommige mensen niet kunnen horen en hoe praat je dan met je familie en vrienden? Kun je wel autorijden? Of bellen? We geven kinderen een kijkje in de wereld van hun dove medemens. En we vertellen hoe je moet omgaan met iemand die slechthorend of doof is. Wie dit al op jonge leeftijd leert, heeft daar namelijk zijn hele leven profijt van.

Hoe voorkom je gehoorschade?

In deel II van de gastles leggen we kort uit hoe het gehoor werkt en laten we zien hoe je je gehoor kunt beschadigen als je vaak naar harde muziek luistert. Veel kinderen luisteren regelmatig met oordopjes in of een koptelefoon op naar muziek op hun mobiele telefoon. Vaak hebben ze het geluid erg hard staan, zonder dat ze dit zelf door hebben. Dat kan gehoorbeschadiging als gevolg hebben. In de gastles maken we de kinderen hiervan bewust. We vertellen hoe ze toch naar muziek kunnen luisteren zonder hun gehoor te beschadigen. Daarnaast geven we handige tips, bijvoorbeeld hoe je je gehoor kunt beschermen als je in een ruimte komt waar veel lawaai of harde muziek is.

 

Hoor Friesland komt graag bij u op school langs voor een interactieve theatergastles, maar we ontvangen ook regelmatig klassen in ons Hoor Educatie Centrum in Leeuwarden. In het Centrum hebben we onder andere een informatiezuil boordevol filmpjes en spelletjes over het gehoor. Kinderen kunnen er ook hun gehoor laten testen! Op verzoek kunnen we deze zuil meenemen naar een gastles op uw school.

Wat kost het?

Helaas kunnen we dit niet meer helemaal gratis doen omdat de Provincie Fryslân ons niet langer financieel ondersteunt. Per gastles brengen wij € 75,- in rekening, exclusief reiskosten van de voorlichters (€ 0,24 per kilometer). Wat krijgt u voor dit bedrag? Er komen twee of drie voorlichters langs, die zelf ervaringsdeskundigen zijn. In principe duurt de gastles 50 minuten, maar we zijn heel flexibel. De maximumlengte van een les is 1,5 uur. Per les zijn er ook een schrijftolk en een gebarentolk aanwezig. Voor deze tolken hoeft u niet te betalen. Zij worden via de zorgverzekeraars betaald.

 

Wilt u meer informatie over onze interactieve gastlessen?

Neem dan contact met ons op.

Gastlessen voortgezet onderwijs

Workshop Preventie Gehoorschade op maat!

De workshops die Hoor Friesland aan het voortgezet onderwijs geeft worden aangepast aan het niveau van de groep, de leeftijd van de leerlingen en uiteraard aan de vraag van de school. De nadruk van deze workshops ligt op de preventie van gehoorschade. We leggen kort uit hoe het gehoor werkt en we geven tips om het gehoor te beschermen. Ook komt aan de orde: wat is doof, wat is slechthorend en hoe is het om slechthorend of doof te zijn in een horende maatschappij? De decibelmeter maakt aanschouwelijk hoeveel geluid alleen al stemmen kunnen produceren.

De voorlichters zijn zelf slechthorend of doof en spreken uit eigen ervaring. Dit is dan ook de kracht van onze lessen. Ook is het heel interessant voor de leerlingen om te ervaren hoe de communicatie verloopt tijdens de workshop. De tolk Gebarentaal en de schrijftolk gaan altijd met de voorlichters mee. Elke workshop wordt afgesloten met een ‘gebarenblokje’, waarin de leerlingen enkele gebaren worden aangeleerd.

Wat kost het?

Helaas kunnen we dit niet meer helemaal gratis doen omdat de Provincie Fryslân ons niet langer financieel ondersteunt. Per workshop brengen wij € 75,- in rekening, exclusief reiskosten van de voorlichters (€ 0,24 per kilometer). Wat krijgt u voor dit bedrag? Er komen twee of drie voorlichters langs, die zelf ervaringsdeskundigen zijn. In principe duurt de workshop 50 minuten, maar we zijn heel flexibel. De maximumlengte van een workshop is 1,5 uur. Per les zijn er ook een schrijftolk en een gebarentolk aanwezig. Voor deze tolken hoeft u niet te betalen; zij worden via de zorgverzekeraars betaald.

 

Wilt u meer informatie over onze workshops?

Neem dan contact met ons op.

Gastlessen beroepsonderwijs

Voor verzorgenden, verpleegkundigen, maatschappelijke opleidingen

 Voor het beroepsonderwijs verzorgt Hoor Friesland al jarenlang zeer hooggewaardeerde gastlessen over hoe het is om slechthorend of doof te zijn in een horende maatschappij. Tijdens de gastlessen geven we informatie over slechthorend of doof zijn, over hoorhulpmiddelen, we geven omgangstips aan verpleegkundigen en verzorgenden. We maken de problemen die slechthorend of doof zijn met zich meebrengt, inzichtelijk. Alles wat met het gehoor te maken heeft kan aan de orde komen. Van tevoren wordt goed afgestemd wat de vraag van de docent is, de voorlichters van Hoor Friesland behandelen precies die onderwerpen die gewenst zijn. Een workshop Spraakafzien, een les Gebarentaal, alles is mogelijk.

De voorlichters van Hoor Friesland zijn zelf slechthorend of doof en zijn ervaringsdeskundig. De dove voorlichter neemt een tolk Gebarentaal mee, de slechthorende een schrijftolk. Het is voor de cursisten vaak een openbaring om mee te maken hoe er gecommuniceerd wordt en hoe kleine eenvoudige handelingen ervoor kunnen zorgen dat deze communicatie sterk wordt verbeterd.

Wat kost het?

Helaas kunnen we dit niet meer helemaal gratis doen omdat de Provincie Fryslân ons niet langer financieel ondersteunt. Per gastles brengen wij € 75,- in rekening, exclusief reiskosten van de voorlichters (€ 0,24 per kilometer). Wat krijgt u voor dit bedrag? Er komen twee of drie voorlichters langs, die zelf ervaringsdeskundigen zijn. In principe duurt de gastles 50 minuten, maar we zijn heel flexibel. De maximumlengte van een les is 1,5 uur. Per les zijn er ook een schrijftolk en een gebarentolk aanwezig. Voor deze tolken hoeft u niet te betalen. Zij worden via de zorgverzekeraars betaald.

 

Wilt u meer informatie over onze gastlessen?

Neem dan contact met ons op.

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor u

Cursussen

ons aanbod

Nieuwsbrief

schrijft u in

Stel lettergrootte in
Contrast