Aanbod Hoor Friesland

Hoor Friesland is er voor iedereen met een hoorprobleem. Uniek in Nederland: Hoor Friesland is een belangenorganisatie zowel voor slechthorenden als voor doven. Beide groepen hebben een hoorbeperking. Toch zijn er grote verschillen in de beleving hiervan. Om een voorbeeld te noemen: doven ontmoeten elkaar graag in groepsverband, de communicatie verloopt dan vloeiend in Gebarentaal. Het is een moeiteloos samenzijn. Slechthorenden houden er echter meestal niet van om in een groep te zijn. Zij verstaan elkaar dan slecht en worden ook erg moe van het proberen te volgen wat er wordt gezegd. Hoor Friesland kent al die verschillen en speelt daarop in.
Gebarencursussen
Hieronder een overzicht van de cursussen die Hoor Friesland biedt. Voor de meeste cursussen geldt dat er een groep kan starten op het moment dat er genoeg deelnemers zijn en de lessen zoveel mogelijk aaneengesloten gegeven kunnen worden.

Beginnerscursus Nederlandse Gebarentaal

NGT-AB1
Deze cursus is voor iedereen die de eerste beginselen van de Gebarentaal wil leren. De cursus wordt in principe gegeven door een dove docente. Je leert in 12 lessen de basis van de Nederlandse Gebarentaal en krijgt informatie over de Dovencultuur. De cursus start op 12 september 2018 bij voldoende aanmeldingen. De cursus wordt gehouden op de woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-centrum. De kosten bedragen € 200,- inclusief lesmateriaal (voor elke tweede persoon uit één gezin is het cursusgeld slechts € 125,-).

Vervolgcursus Nederlandse Gebarentaal

NGT-AB2
Bij deze vervolgcursus van 12 lessen wordt je gebarenschat verder uitgebreid en wordt er dieper ingegaan op de grammatica en Dovencultuur. Deze cursus start bij voldoende deelname op 10 september 2018 en wordt gehouden op de maandagavond van 19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-centrum. De kosten bedragen € 200,- inclusief lesmateriaal (voor elke tweede persoon uit één gezin is het cursusgeld slechts € 125,-).

Beginnerscursus Nederlands ondersteund met Gebaren

NmG-AB1
Dit is een basiscursus voor iedereen die ondersteunende gebaren wil leren. Er wordt gebruikgemaakt van gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal om de gesproken taal te verduidelijken. Dit communicatiemiddel is zeer functioneel als visuele hulp om gesprekken tussen doven of slechthorenden en horenden gemakkelijker te maken. Je krijgt een basis gebarenschat aangeboden. Daarnaast leer je het handalfabet en krijg je tips en trucs die je kunt gebruiken bij de communicatie met slechthorenden/doven. De cursus NmG 1 omvat 12 lessen. De kosten van deze cursus bedragen € 200,- inclusief lesmateriaal (voor elke tweede persoon uit één gezin is het cursusgeld slechts € 125,-; er wordt dan echter geen tweede oefen-cd verstrekt). De cursus start in september 2018 bij voldoende deelname. De cursus wordt gehouden op een doordeweekse avond van 19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-centrum.

Nederlands ondersteund met Gebaren Onderwijsmodule (1)

NmG-OM1
Deze cursus is bedoeld voor mensen die tijdens hun werk te maken krijgen met dove of slechthorende kinderen of die werkzaam zijn met mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, en die voor hun communicatie gebruik maken van gebaren. In veel instellingen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap werd gebruikgemaakt van de gebaren van ‘Weerklank’. Deze gebaren verschillen van de Nederlandse Gebarentaal. Steeds meer van deze instellingen stappen echter over op NGT, omdat het bestaan van twee verschillende gebarentalen soms leidt tot verwarring en het aanbod aan materiaal in de NGT vele malen groter is (bijvoorbeeld gebarenwoordenboeken op papier, maar ook online met filmpjes).

De gebaren die op de cursus NmG-OM1 worden aangeleerd zijn gebaren uit de officiële Nederlandse Gebarentaal (NGT) en er wordt gebruikgemaakt van lesmateriaal van het Nederlands Gebarencentrum. Bij voldoende belangstelling zal deze cursus op 10 september 2018 starten. De cursus zal worden gehouden op de maandagavond van 19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-centrum. Deze cursus bestaat uit 14 lessen van 2 uur. De kosten bedragen € 225,- per cursist, inclusief het lesmateriaal.

 

Gebarentaal op maat en/of Omgaan met doven en slechthorenden

Speciaal voor bedrijven en instellingen met een of meer slechthorende of dove medewerker(s) zijn deze cursussen ontwikkeld. Wellicht is dit iets voor het bedrijf waar je werkt?

Cursus Nederlands ondersteund met Gebaren

NmG op indicatie voor slechthorenden of plots-/laatdoven
Ook is het mogelijk om als slechthorende of plots-/laatdove, samen met maximaal vijf mensen uit de eigen familie- en vriendenkring, als communicatietraining een cursus NmG te volgen in de eigen thuissituatie. De cursus NmG van 12 lessen is door het Nederlands Gebarencentrum speciaal ontwikkeld voor de NVVS en de Stichting Plotsdoven. De cursus is bedoeld voor mensen met hoorproblemen die op latere leeftijd toch wat gebaren willen leren om de communicatie te vergemakkelijken; voor mensen die contacten hebben met doven die gebarentaal gebruiken en voor belangstellenden die gebaren willen leren. Er is ook een vervolgcursus: NmG AB2. Deze gebarencursussen worden verzorgd door de GGMD en kunnen worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Ga naar actuele cursussen om u op te geven voor een cursus

Ik wil meer informatie

Lezingen
Jaarlijks organiseert Hoor Friesland verschillende lezingen en informatiebijeenkomsten. Hier worden onderwerpen behandeld die met het gehoor te maken hebben of die van belang zijn voor slechthorenden en doven zoals omgaan met slechthorendheid, met tinnitus, hyperacusis of de ziekte van Ménière, of over het cochleair implantaat (CI). Het kan echter ook gaan over maatschappelijke onderwerpen, zoals wijzigingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), toegankelijkheid van hulpdiensten voor doven en slechthorenden enzovoort. Jaarlijks nodigen wij het Nederlands Gebarencentrum uit om een workshop Nieuwe Gebaren te geven. Via onze nieuwsrubriek en agenda houden wij je op de hoogte van deze bijeenkomsten.
Lotgenotencontact
Het kan verlichting geven als je met lotgenoten kunt praten. Je krijgt erkenning en herkenning voor wat je meemaakt. Je kunt je verhaal kwijt aan mensen die begrijpen waar je het over hebt. Het uitwisselen van ervaringen en het delen van gevoelens met iemand die in een vergelijkbare situatie zit kan helpen een moeilijke periode door te komen. Uitwisseling van ervaringen met mensen die al langer met soortgelijke problemen omgaan, kan ook leiden tot nieuwe inzichten.

Hoor Friesland biedt lotgenotencontact. Heb je te maken met tinnitus, de ziekte van Ménière of hyperacusis en wil je weleens van gedachten wisselen met een lotgenoot, dan kun je contact opnemen met Hoor Friesland. Wij kunnen je, indien nodig, van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte stellen en lotgenotencontact tot stand brengen.

Maatje gezocht
Heb je een maatje nodig?
Als je je aanmeldt, vindt er eerst mailcontact plaats met de coördinator: Lorette DorreboomJe krijgt een algemene vragenlijst toegestuurd, waarin onder andere wordt gevraagd naar je wensen en behoeften, je beschikbaarheid, de regio waarin je woont, eventuele gebaarvaardigheid et cetera.

Vervolgens gaat de coördinator aan de slag om je te koppelen aan een vrijwilliger. Als er een match wordt gevonden, volgt een kennismakingsgesprek. Als dit gesprek door jullie beiden als positief wordt ervaren, komt er een vervolgafspraak. Als alles lekker loopt worden de afspraken verder door jou en je maatje onderling geregeld en geven jullie samen invulling aan een plezierig samenzijn.

Overige trainingen

Spraakafzien

Je kunt je bij Hoor Friesland aanmelden voor een training Spraakafzien, in de volksmond ‘liplezen’ genoemd. Dit kan voor iemand die slechthorend is (geworden) een uitstekend hulpmiddel zijn bij de verbetering van de communicatie. De training Spraakafzien wordt verzorgd door een logopedist bij je in de buurt die zich hierin heeft gespecialiseerd.

Assertiviteitstraining

Het doel van deze cursus, die gegeven wordt door GGMD, is om het zelfvertrouwen te vergroten. Het uitgangspunt hierbij is dat je zelf moet aangeven dat je niet goed kunt horen en duidelijk moet maken hoe een ander met je kan communiceren. Theorie en praktijk wisselen elkaar af tijdens deze training. Door met elkaar te praten en situaties uit het dagelijks leven te oefenen, word je vaardiger in het assertief zijn. Er kan een indicatie worden aangevraagd voor deze training, dit betekent dat de cursus dan uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) wordt betaald.

Controle Over Tinnitus

De Cursus ‘Controle Over Tinnitus’ van GGMD is voor iedereen met tinnitusklachten. De cursus is ontwikkeld door Olav Wagenaar en bestaat uit twee bijeenkomsten. Je krijgt informatie over oorsuizen en hyperacusis, over wat de oorzaken en gevolgen kunnen zijn en hoe je de gevolgen beheersbaar kunt maken. Ook je partner is van harte welkom bij deze cursus. Na deze cursus wordt samen met jou gekeken of het geleerde voldoende houvast geeft om zelf verder te kunnen. Is dit niet het geval, dan kun je, in overleg met een hulpverlener van GGMD, kiezen voor een vervolgtraject in de vorm van de basistraining of de intensieve training.

Leven met de ziekte van Ménière

GGMD start in samenwerking met Hoor Friesland weer een training voor mensen met de ziekte van Ménière zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Gedurende 11 bijeenkomsten worden de verschillende aspecten van Ménière behandeld en wordt besproken hoe je hiermee om kunt gaan. Deze training wordt dan gehouden in het Hoor Friesland-centrum.

Ontspanning
Ieder jaar houdt Hoor Friesland op de tweede zaterdag van het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie, waar volop gelegenheid is voor (lotgenoten)contact. Daarnaast organiseren wij lezingen, maar er zijn ook activiteiten meer gericht op ontspanning. Zo doet Hoor Friesland elk jaar mee aan een volleybaltoernooi, is er elke maand Gebarencafé en organiseert FRIDO de nodige activiteiten.
Algemeen

Slechthorenden

Als het gehoor achteruitgaat komt er veel op je af. Hoe komt het dat je slechter hoort? Is het tijdelijk? Zal het erger worden? Misschien ben je gedwongen te accepteren dat je nooit meer goed zult horen. En dat is niet niks!

Het roept veel vragen op, zoals:

 • Ik heb problemen op mijn werk doordat ik slechter hoor. Waar vind ik hulp en hulpmiddelen;
 • Hoe zorg ik ervoor dat anderen rekening houden met mijn slechthorendheid;
 • Wat kan ik verwachten van een audicien;
 • Wat gebeurt er in een Audiologisch Centrum;
 • Welke hoortoestellen zijn geschikt voor mij en wat is het verschil;
 • Hoe gaan anderen om met hun slechthorendheid.

Doven

Als dove weet je hoe lastig het is om je weg te vinden in een ‘horende maatschappij’. Elke dag kunnen zich situaties voordoen waarin je je buitengesloten, onveilig of niet gezien voelt.
Het roept veel vragen op, zoals:

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik op de hoogte blijf, de taal in de krant is te moeilijk voor mij;
 • Hoe kan ik mijn huisarts bereiken, er is alleen telefonisch contact mogelijk;
 • Hoe zou ik contact met mijn buren kunnen krijgen;
 • Ik weet vaak niet wat er aan de hand is op mijn werk. Hoe kan ik beter communiceren met mijn collega’s.

Kom naar Hoor Friesland

Met deze en alle andere vragen over hoorproblemen kun je terecht bij Hoor Friesland. Wij weten dat er zaken zijn waar je als slechthorende of dove tegenaan loopt. Maar wij weten ook dat er heel veel mogelijkheden zijn om daarmee om te gaan; mogelijkheden waar je misschien geen weet van hebt. Hoor Friesland ondersteunt en wijst de weg.

Wat biedt Hoor Friesland?

 • Voorlichting: individueel, groepsgewijs, op scholen en bij organisaties;
 • Informatie en documentatie over alles wat met slechthorendheid en doofheid te maken heeft;
 • Cursussen en trainingen;
 • Lotgenotencontact;
 • Informatie over tolken Gebarentaal en schrijftolken;
 • Activiteiten voor doven, zoals lezingen, excursies, sportactiviteiten of een computerworkshop;
 • Themabijeenkomsten over onderwerpen die met het gehoor te maken hebben, zoals de ziekte van Ménière, tinnitus, of het cochleair implantaat (CI);
 • Informatie over hulp en dienstverlening:
  • Maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden;
  • GGZ voor doven en slechthorenden;
  • Woningaanpassingen (bijvoorbeeld een aangepaste deurbel, telefoon of ringleiding);
  • Arbeidsbegeleiding (werkplekonderzoek, re-integratie).

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor u

Cursussen

ons aanbod

Nieuwsbrief

schrijft u in

Stel lettergrootte in
Contrast