Verlengde Schrans 35
8932 NJ LEEUWARDEN
t 058 213 05 37
f 058 216 14 32
[email protected]

Cursussen

gebarentaal

CURSUSAANBOD GEBARENTAAL HOOR FRIESLAND, samen met de Stichting Omgaan met Gebaren (StOG)

Hieronder ziet u een overzicht van de cursussen die Hoor Friesland biedt.  Voor de meeste cursussen geldt dat er een groep kan starten op het moment dat er genoeg deelnemers zijn, en de lessen zoveel mogelijk aaneengesloten gegeven kunnen worden.

 

Beginnerscursus Nederlandse Gebarentaal (NGT-AB1)

Deze cursus is voor iedereen die de eerste beginselen van de Gebarentaal wil leren. De cursus wordt in principe gegeven door een dove docente. U leert in 12 lessen de basis van de Nederlandse Gebarentaal en krijgt informatie over de Dovencultuur. Start op 8 februari 2017 bij genoeg aanmeldingen De cursus wordt gehouden op de woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-centrum. De kosten bedragen € 200,00 inclusief lesmateriaal (voor elke 2e persoon uit één gezin is het cursusgeld slechts € 125,00 –)

Vervolgcursus Nederlandse Gebarentaal (NGT-AB2)

Bij deze vervolgcursus van 12 lessen wordt uw gebarenschat verder uitgebreid en wordt er dieper ingegaan op de grammatica en Dovencultuur. Deze cursus start bij voldoende deelname in maart 2017 en wordt gehouden op de maandagavond van 19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-centrum. De kosten bedragen € 200,00 inclusief lesmateriaal (voor elke 2e persoon uit één gezin is het cursusgeld slechts € 125,00).

Beginnerscursus Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG-AB1)

Dit is een basiscursus voor iedereen die ondersteunende gebaren wil leren Er wordt gebruik gemaakt van gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal om de gesproken taal te verduidelijken. Dit communicatiemiddel is zeer functioneel als visuele hulp om gesprekken tussen doven of slechthorenden en horenden gemakkelijker te maken. U krijgt een basisgebarenschat aangeboden. Daarnaast leert u het handalfabet en krijgt u tips en trucs die u kunt gebruiken in de communicatie met doven/slechthorenden. De cursus NmG 1 omvat 12 lessen. De kosten van deze cursus bedragen € 200,00 inclusief lesmateriaal (voor elke 2e persoon uit één gezin is het cursusgeld slechts € 125,00 – er wordt dan echter geen 2e oefen-cd verstrekt). Start in maart 2017 bij voldoende deelname. De cursus wordt gehouden op een doordeweekse avond van  19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-centrum.

Beginnerscursus Nederlands ondersteund met Gebaren Onderwijsmodule (NmG-OM1)

Deze cursus is bedoeld voor mensen die in hun werk te maken krijgen met dove of slechthorende kinderen of die werkzaam zijn met mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en die voor hun communicatie gebruik maken van gebaren.

In veel instellingen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap werd er gebruik gemaakt van gebaren van ‘de Weerklank’. Deze gebaren verschillen van de Nederlandse Gebarentaal. Steeds meer van deze instellingen stappen echter over op NGT omdat twee verschillende gebarentalen soms leidt tot verwarring en het aanbod aan materiaal in de NGT veel groter is (bijv. gebarenwoordenboeken op papier maar ook online met filmpjes).

De gebaren die op de cursus NmG-OM1 worden aangeleerd zijn gebaren uit de officiële Nederlandse Gebarentaal (NGT) en er wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal van het Nederlands Gebarencentrum. Bij voldoende belangstelling zal deze cursus in september 2017 starten en zal worden gehouden op de maandagavond of op de woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland Centrum. Deze cursus bestaat uit 14 lessen van 2 uur. De kosten bedragen € 225,00 per cursist (incl. lesmateriaal).

Vervolgcursus Nederlands ondersteund met Gebaren Onderwijsmodule (NmG-OM2)

Op 6 februari 2017 start bij voldoende deelname de vervolgcursus Gebarentaal voor het Onderwijs 2. De cursus wordt gehouden op maandagavond van 19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland Centrum en bestaat uit 14 lessen van 2 uur. De kosten bedragen € 225,00 per cursist (incl. lesmateriaal) 

Gebarentaal op maat en/of Omgaan met doven en slechthorenden

Speciaal voor bedrijven en instellingen met één of meer dove of slechthorende medewerkers zijn deze cursussen ontwikkeld. Misschien iets voor het bedrijf waar u werkt?

ALS SLECHTHORENDE KUNT U ZICH BOVENDIEN OPGEVEN VOOR DE VOLGENDE CURSUSSEN EN TRAININGEN:

Spraakafzien

Spraakafzien, in de volksmond ‘liplezen’ genoemd, kan voor iemand die slechthorend is (geworden) een uitstekend hulpmiddel zijn in de verbetering van de communicatie. Spraakafzien kan zowel individueel als in een groep worden geoefend. De groepscursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur en wordt gegeven door een logopedist. Getracht wordt om een groep te vormen bij u in de buurt.

Assertiviteitstraining

Het doel van deze cursus die gegeven wordt door GGMD is om het zelfvertrouwen te vergroten. Het uitgangspunt hierbij is dat u zelf moet aangeven dat u niet goed kunt horen en duidelijk moet maken hoe een ander met u kan communiceren. Theorie en praktijk wisselen elkaar af in deze training. Door met elkaar te praten en situaties uit het dagelijks leven te oefenen, wordt u vaardiger in het assertief zijn. Er kan een indicatie worden aangevraagd voor deze training, dit betekent dat de cursus uit de AWBZ wordt betaald.

Controle Over Tinnitus

De Cursus "Controle Over Tinnitus" van GGMD is voor iedereen met tinnitusklachten. De cursus is ontwikkeld door Olav Wagenaar en bestaat uit twee bijeenkomsten. U krijgt informatie over oorsuizen en hyperacusis, over wat de oorzaken en gevolgen kunnen zijn en hoe u de gevolgen beheersbaar kunt maken. Ook uw partner is van harte welkom bij deze cursus. Na deze cursus wordt samen met u gekeken of het geleerde voldoende houvast geeft om zelf verder te kunnen. Is dit niet het geval, dan kunt u in overleg met een hulpverlener van GGMD, kiezen voor een vervolgtraject in de vorm van de basistraining of de intensieve training.

Leven met de ziekte van Ménière

GGMD start in samenwerking met Hoor Friesland weer een training voor mensen met Ménière zodra er voldoende aanmeldingen zijn. In 11 bijeenkomsten worden de verschillende aspecten van Ménière behandeld en wordt besproken hoe je hiermee om kunt gaan. Deze training wordt dan gehouden in het Hoor Friesland Centrum.

Cursus Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) op indicatie

Ook is het mogelijk om als slechthorend, samen met maximaal vijf mensen uit de eigen familie- en vriendenkring, als communicatietraining een cursus NmG te volgen in de eigen thuissituatie. De cursus NmG van 12 lessen is door het Nederlands Gebarencentrum speciaal ontwikkeld voor de NVVS en de Stichting Plotsdoven. De cursus is bedoeld voor mensen met hoorproblemen, die op latere leeftijd toch wat gebaren willen leren om de communicatie te vergemakkelijken; voor mensen die contacten hebben met doven die gebarentaal gebruiken en voor belangstellenden die gebaren willen leren. Er is ook een vervolgcursus: NmG AB2. Deze gebarencursussen worden verzorgd door de GGMD en kunnen worden vergoed door de Zorgverzekeraar.

Informatie en opgave

U kunt contact opnemen met mevr. A. Spliethoff van Hoor Friesland: telefoonnr. 058-2130537 of via het contactformulier van deze website – klik hier

 

  • Nieuwsbrief