Verlengde Schrans 35
8932 NJ LEEUWARDEN
t 058 213 05 37
f 058 216 14 32
info@hoorfriesland.nl

Cursussen

gebarentaal

CURSUSAANBOD GEBARENTAAL HOOR FRIESLAND, samen met de Stichting Omgaan met Gebaren (StOG)

Hieronder ziet u een overzicht van de cursussen die Hoor Friesland biedt.  Voor de meeste cursussen geldt dat er een groep kan starten op het moment dat er genoeg deelnemers zijn, en de lessen zoveel mogelijk aaneengesloten gegeven kunnen worden.

Beginnerscursus Nederlandse Gebarentaal (NGT-AB1)

Deze cursus is voor iedereen die de eerste beginselen van de Gebarentaal wil leren. De cursus wordt in principe gegeven door een dove docente. U leert in 12 lessen de basis van de Nederlandse Gebarentaal en krijgt informatie over de Dovencultuur. Start: in september 2014 bij genoeg aanmeldingen. De cursus wordt gehouden op maandagavond van 19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-centrum. De kosten bedragen

€ 200,00 inclusief lesmateriaal (voor elke 2e persoon uit één gezin is het cursusgeld slechts € 125,00 – er wordt dan echter geen 2e oefen-cd verstrekt).

Vervolgcursussen Nederlandse Gebarentaal (NGT-AB2)

Bij deze vervolgcursussen van 12 lessen wordt uw gebarenschat verder uitgebreid en wordt er dieper ingegaan op de grammatica en Dovencultuur. Deze cursus start bij voldoende deelname in september 2014 op een doordeweekse avond van 19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-centrum. De kosten bedragen € 200,00 inclusief lesmateriaal (voor elke 2e persoon uit één gezin is het cursusgeld slechts € 125,00).

Beginnerscursus Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG-AB1)

Dit is een basiscursus voor iedereen die ondersteunende gebaren wil leren Er wordt gebruik gemaakt van gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal om de gesproken taal te verduidelijken. Dit communicatiemiddel is zeer functioneel als visuele hulp om gesprekken tussen doven of slechthorenden en horenden gemakkelijker te maken. U krijgt een basisgebarenschat aangeboden. Daarnaast leert u het handalfabet en krijgt u tips en trucs die u kunt gebruiken in de communicatie met doven/slechthorenden. De cursus NmG 1 omvat 12 lessen. De kosten van deze cursus bedragen € 200,00 inclusief lesmateriaal (voor elke 2e persoon uit één gezin is het cursusgeld slechts € 125,00 – er wordt dan echter geen 2e oefen-cd verstrekt). Start in september 2014 bij voldoende deelname. De cursus wordt gehouden op een doordeweekse avond van  19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-centrum.

Beginnerscursus Nederlands ondersteund met Gebaren Onderwijsmodule (NmG-OM1)

Deze cursus is bedoeld voor mensen die in hun werk te maken krijgen met dove of slechthorende kinderen of die werkzaam zijn met mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en die voor hun communicatie gebruik maken van gebaren.

In veel instellingen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap werd er gebruik gemaakt van gebaren van ‘de Weerklank’. Deze gebaren verschillen van de Nederlandse Gebarentaal. Steeds meer van deze instellingen stappen echter over op NGT omdat twee verschillende gebarentalen soms leidt tot verwarring en het aanbod aan materiaal in de NGT veel groter is (bijv. gebarenwoordenboeken op papier maar ook online met filmpjes).

De gebaren die op de cursus NmG-OM1 worden aangeleerd zijn gebaren uit de officiële Nederlandse Gebarentaal (NGT) en er wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal van het Nederlands Gebarencentrum. Bij voldoende belangstelling zal deze cursus beginnen in september februari 2014 en gegeven op de woensdag of donderdagavond in het Hoor Friesland Centrum van 19.30 – 21.30 uur. Deze cursus bestaat uit 14 lessen van 2 uur. De kosten bedragen € 225,00 per cursist (incl. lesmateriaal). 

Gebarentaal op maat en/of Omgaan met doven en slechthorenden

Speciaal voor bedrijven en instellingen met één of meer dove of slechthorende medewerkers zijn deze cursussen ontwikkeld. Misschien iets voor het bedrijf waar u werkt?

ALS SLECHTHORENDE KUNT U ZICH BOVENDIEN OPGEVEN VOOR DE VOLGENDE CURSUSSEN EN TRAININGEN:

Spraakafzien
Spraakafzien, in de volksmond ‘liplezen’ genoemd, kan voor iemand die slechthorend is (geworden) een uitstekend hulpmiddel zijn in de verbetering van de communicatie. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur.

Assertiviteitstraining
Het doel van deze cursus is om het zelfvertrouwen te vergroten. Het uitgangspunt hierbij is dat u zelf moet aangeven dat u niet goed kunt horen en duidelijk moet maken hoe een ander met u kan communiceren. Theorie en praktijk wisselen elkaar af in deze training. Door met elkaar te praten en situaties uit het dagelijks leven te oefenen, wordt u vaardiger in het assertief zijn. Er kan een indicatie worden aangevraagd voor deze training, dit betekent dat de cursus uit de AWBZ wordt betaald.

Leven met Tinnitus
GGMD (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden) biedt in samenwerking met het Hoor Friesland de training aan: ‘Leven met Tinnitus’. Centraal staat hierin: het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten, tips over hoe je kunt omgaan met je tinnitus en het vinden van een balans in je leven mét je tinnitusklachten. Deze training zal worden gegeven op 14 en 21 februari 2014. Zie het nieuwsbericht hierover op onze site. 

Leven met de ziekte van Ménière
GGMD start in samenwerking met Hoor Friesland weer een training voor mensen met Ménière zodra er voldoende aanmeldingen zijn. In 11 bijeenkomsten worden de verschillende aspecten van Ménière behandeld en wordt besproken hoe je hiermee om kunt gaan. Deze training wordt dan gehouden in het Hoor Friesland Centrum.

Cursus Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) op indicatie

Ook is het mogelijk om als slechthorende samen met uw omgeving en cursus NmG te volgen in de eigen thuissituatie. Deze cursus kan worden betaald via een vergoeding vanuit het AWBZ. Slechthorenden kunnen indicatie aanvragen voor deze cursus, samen met vier mensen uit hun familie- en vriendenkring. De GGMD kan hierbij helpen. De cursus NmG van 12 lessen is door het Nederlands Gebarencentrum speciaal ontwikkeld voor de NVVS en de Stichting Plotsdoven. De cursus is bedoeld voor mensen met hoorproblemen, die op latere leeftijd toch wat gebaren willen leren om de communicatie te vergemakkelijken; voor mensen die contacten hebben met doven die gebarentaal gebruiken en voor belangstellenden die gebaren willen leren. Er is ook een vervolgcursus: NmG AB2. Ook deze cursus kan gegeven worden op indicatie. 

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met mevr. A. Spliethoff van Hoor Friesland: info@hoorfriesland.nl telefoonnr. 058-2130537, fax 058-2161432

  • Nieuwsbrief